فایل ضمیمه دستورات ترمینال لینوکس برای دانلود در این پست قرار داده شده است.

 

دانلود از سرور یک : فایل را دانلود کنید

دانلود از سرور دو : فایل را دانلود کنید

دانلود از سرور سه : فایل را دانلود کنید