کارگاه تخصصی تجارت الکترونیکی و استارت آپ ها که از سری کارگاه های جانبی هفته پژوهش گیلان بود در ساعت 15:15 دقیقه روز دوشنبه در سالن شماره 1 سالن وارش برگزار گردید. اسلاید های کارگاه را می توانید از اینجا و در مورد جشنواره هفته پژوهش استادنداری گیلان اینجا مطلع شوید.

  

حاضرین جلسه جمعی از دانشجویان و فعالین حوزه پژوهشی استان بودند. مباحث جلسه در محور های آشنایی با استارت آپ ها و معرفی برخی از استارت آپ های مطرح آغاز و در ادامه به بررسی روش های تجارت الکترونیکی و ارتباط آن با استارت های الکترونیکی پرداخته شد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. همچنین چند نمونه بصورت Case study مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان حاضرین سوالات خود را در حوزه کسب و کار الکترونیکی و استارت آپ ها مطرح و کارگاه با اعطای گواهینامه به حاضرین به اتمام رسید.