• پردازش تصویر
  • مهندسی دانش (KE)
  • داده کاوی (ِDM)
  • سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTMP)
  • سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  • مهندسی سیستم ها و خدمات تجارت الکترونیکی (ECS)
  • مهندسی خدمات الکترونیکی در مدیریت و بازمهندسی فرایندهای سازمان (BPR)
  • مهندسی و مدیریت امنیت اطلاعات در خدمات الکترونیکی (امنیت نرم)

در صورت علاقه به موضوعات مرتبط دیگر ایمیل ارسال نمایید.

mtavaghoe@gmail.com  • مقالات علمی داخلی

# محسن توقعی، رضا ابراهیمی آتانی، "فرصت ها و چالش های تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات"، هفته پژوهش دانشگاه گیلان، آذر 91


# محسن توقعی، رضا ابراهیمی آتانی، "جایگاه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات"، همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، دانشگاه طبرستان، آذر 92


# محسن توقعی، رضا ابراهیمی آتانی، "ارائه مدل تلفیقی تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح جامع امنیت اطلاعات الکترونیکی"، کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی تنکابن، آذر 92


# محسن توقعی، زهرا ارسونی،"بررسی ضرورت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان های دولتی"، دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد فسا، مهر93


# محسن توقعی، سعید دقیق روحی، "نقش مدیریت دانش در اثربخشی اقتصاد مقاومتی" نخستین همایش ملی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی، دانشکده علوم انتظامی امام علی (ع)، دی93


# محسن توقعی محمدتقی جعفری فتیده،"اثر بخشی مدیریت دانش بر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی"، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش ایران، بهمن93


# محسن توقعی، فرزانه سلیمی، فایزه روشنفکر،"مدیریت دانش با رویکرد امنیت در نظام اداری الکترونیکی" کنفرانس بین الملی ابزار و تکنیک های مدیریت، دانشگاه تهران، بهمن93


# محسن توقعی، صدیقه غیوری، فایزه روشنفکر، "مدیریت دانش امن در سازمان های مجازی"، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، بهمن 93


# محسن توقعی، فایزه روشنفکر، "بازمهندسی فرآیندها با رویکرد مدیریت دانش به‌منظور استقرار نظام اداری"، کنفرانس بین الملی ابزار و تکنیک های مدیریت- دانشگاه تهران، بهمن93


# محسن توقعی، فاطمه اکبری، فایزه روشنفکر،"نقش رایانش ابری درپدافند سایبری سازمانی"،کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، بهمن 93


# محسن توقعی، خاطره غلامی،"فرآیند مهندسی ارزش در افزایش توان رقابت در سودآوری"، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، بهمن 93


# محسن توقعی، فاطمه فرسادروح، "بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه گردشگری الکترونیکی"، کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، پژوهشکده گردشگری و انجمن گردشگری دانشگاه تهران، بهمن 93


# محسن توقعی، رحیم افشاری ملکی، "نقش مهندسی مجدد فرایندها در اقتصاد مقاومتی"، همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی/ اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، اسفند 93


  • مقالات علمی بین الملی

# Ali Ahmadian Ramaki, Reza Ebrahimi Atani, Reza Kazemi Iman Abadi, Mohsen Tavaghoe , Enhancement Intrusion Detection using Alert Correlation in Co-operative Intrusion Detection Systems,J. Basic Appl. Sci. Res. 20 3(6): 272-279-2013


# Mohsen Tavaghoee ,Reza Ebrahimi Atani , Presentation of a consolidated model for developing an information and communication technology (ICT), and Information Security Management System(ISMS) master plan, ,Journal of applied sciences, No.67448-JAS-ANSI-2014


  • طرح پژوهشی

# محسن توقعی، اسداله شاه بهرامی، "طرح پژوهشی فروشگاه مجازی" اداره کل ارشاد گیلان، بهار 91


# محسن توقعی، رضا ابراهیمی آتانی، "طرح پژوهشی تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات" اداره کل شیلات گیلان، بهار 92


# محسن توقعی، "طرح پژوهشی سامانه سلامت گیلان"دانشگاه علوم پزشکی گیلان، زمستان 93


#محسن توقعی، پیمان بیات، "طرح پژوهشی تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه مهندسی دانش" دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، پاییز 94