دانلود یک نمونه فرمت مقاله علمی


کنفرانس های علمی آینده:

جهت مشاهده کنفرانس های آینده به سایت های زیر مراجعه کنید

https://www.civilica.com

http://allconferences.irبه محورهای کنفرانس و مهلت ارسال چکیده و یا اصل مقاله توجه نمایید.