حوزه های پروژه پایانی کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • پردازش تصویر
 • مهندسی دانش
 • داده کاوی (DM)
 • معماری فناوری اطلاعات سازمانی (EA)
 • سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTMP)
 • مهندسی سیستم ها و خدمات تجارت الکترونیکی
 • مهندسی خدمات الکترونیکی در مدیریت راهبردی سازمان
 • برنامه ریزی و مدیریت راهبردی سیستم های خدمات الکترونیکی
 • مهندسی خدمات الکترونیکی در مدیریت و بازمهندسی فرایندهای سازمان (BPR)
 • مهندسی خدمات الکترونیکی در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مهندسی و مدیریت امنیت اطلاعات در خدمات الکترونیکی (امنیت نرم)
 • رایانش ابری / مهندسی ارزش / مهندسی اجتماعی / دولت الکترونیکی / شهر الکترونیکی / کتابخانه دیجیتال / گردشگری الکترونیکی
 • پروژه نرم افزار برنامه نویسی تحت وب / اندروید


حوزه های پروژه پایانی کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • پردازش تصویر (IP)
 • مهندسی دانش (KE)
 • داده کاوی (DM)
 • طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری
 • مهندسی سیستم و خدمات تجارت الکترونیکی
 • مهندسی خدمات الکترونیکی در مدیریت راهبردی سازمان
 • معماری فاوا سازمانی (EA) و سند راهبردی فناوری اطلاعات (ICTMP)
 • مهندسی خدمات الکترونیکی در مدیریت و بازمهندسی فرایندهای سازمان (BPR)

در صورت علاقه به موضوعات مرتبط دیگر ایمیل ارسال نمایید.

mtavaghoe@gmail.com